Lenovo優惠 沙田開倉 2019!手提電腦瘋狂5折!(30/11)

分享此 Jetso 儲分賺現金券 !

#沙田 #電腦 #電腦開倉 #手提電腦 #Lenovo #Lenovo優惠 #着數 #開倉

🎉沙田石門冬日開倉大優惠🎊,由11月25日至11月30日到石門京瑞廣場二期有電腦優惠大減價活動。限量貨品低至🈹五折❗️數量有限,欲購從速❗️

📍地址:沙田石門安群街一號京瑞廣場二期9樓F室.

📆日期: 25/11/2019 – 30/11/2019

🕚營業時間: 11:00am to 8:30pm

☎️熱線電話: 2893-2221

歡迎留言查詢

🎉There’s a computer show opening🎊 from 25 Nov to 30 Nov at Kings Wing Plaza 2. Up to 🈹50% of

❗️ Don’t miss it❗️

📍Address: Flat F, 9/F, Kings Wing Plaza 2, No. 1, On Kwan Street, Shek Mun,N. T.

📆Date: 25/11/2019 – 30/11/2019

🕚Business hours: 11:00am to 8:30pm

☎️Hotline: 2893-2221

有著數梗係要 Tag Friend la !