KFC【50蚊6件雞 快閃優惠】2019 (2019年3月更新)

分享此 Jetso 儲分賺現金券 !

KFC【50蚊6件雞 快閃優惠】2019 (2019年3月更新)) 香港著數網  HONG KONG JETSO >> 立即Like FB

【50蚊6件雞 快閃優惠】

50蚊6件雞又嚟喇,一兩個人食定一家人一齊食都夠晒數
唔想煮飯可以食乜好? 不如嚟KFC食喇!

*每人只可以$50購買6件雞一次 及以$9加配格格脆薯塊(普通) 一次
*只適用於2019年3月11日至12日(星期一至二),下午6時至9時
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*不適用於KFC好味速遞、 手機點餐服務及自助點餐機
*6件雞包括3件上髀及3件下髀,可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*不可與其他優惠同時使用

圖像裡可能有2 個人、微笑的人

 

 

 

【50蚊6件雞 快閃優惠】

50蚊6件雞又嚟喇,一兩個人食定一家人一齊食都夠晒數
唔想煮飯可以食乜好? 不如嚟KFC食喇!

*每人只可以$50購買6件雞一次 及以$9加配格格脆薯塊(普通) 一次
*只適用於2019年3月11日至12日(星期一至二),下午6時至9時
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*不適用於KFC好味速遞、 手機點餐服務及自助點餐機
*6件雞包括3件上髀及3件下髀,可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*不可與其他優惠同時使用

 

有著數梗係要 Tag Friend la !