Island Pacific Hotel 港島太平洋酒店 外賣優惠 低至 $66 起: 外賣自取優惠2020: 外賣自取優惠2020

分享此 Jetso 儲分賺現金券 !

【飲食】港島太平洋酒店外帶美食推出全新菜式,現凡經官方訂購更可享 75 折優惠!一嚐一系列國際美食,包括XO醬炒斑球配絲苗白飯、招牌焗豬扒飯及日式燒鰻魚飯等美饌,配以是日餐湯及精美點心,各套餐均一價 $88。自選菜式同時供應,包括招牌薄餅、越式炒河粉及海南雞飯等,萬勿錯過!

*以上優惠受有關條款及細則約束

https://www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/island-pacific-hotel/offers-and-packages/takeaway-menu

有著數梗係要 Tag Friend la !