OK便利店 Procare HK聖誕別注限定版口罩、寵物愛主禮盒

分享此 Jetso 儲分賺現金券 !

聖誕買咩好!送禮物最夠要有心思!可以考慮以下兩款選擇呀!關心健康的 Procare HK聖誕別注限定版口罩一盒10片,獨立包裝,每盒有5款顏色聖誕造型,方便襯衫呀!愛護動物的 寵物愛主禮盒,一個禮盒照顧晒毛孩的胃,玩樂以及健康,好溫暖喔~

由即日起至12月23 日期間,以 $49訂購Procare HK聖誕別注限定版口罩 成人或小童 或 $238 訂購寵物愛主禮盒。OK齊齊印會員更可憑券以優惠價訂購,今日訂,最快聽日取貨 *,數量有限,售完即止~ 詳情請參閱相片介紹

有著數梗係要 Tag Friend la !